Telganger / 2006-1 / juli (pdf)

In deze editie van de Telganger: Meetnet Hazelmuis, Verspreiding van kleine zoogdieren aan de hand van braakballen, Vogelgriep ppl bij wilde roofdieren, Limburgse zoogdieratlas, Bevers in Limburg, Griend aangespoeld op Schiermonnikoog, Nederlands windmolenpark op zee en zeezoogdieren, Cursussen, Braakballen en de nationale braakbal pluisweek 2006. Beschermingonderzoek Noordse woelmuis op Texel; een pilot studie, Nationaal programma verspreidingsonderzoek boommmarters in Kennemerland, Wilde kat terug in Nederland, Herten in Nederland, Monitoring van nieuwbouw vleermuisverblijven in Doorwerth, Nieuwe brochures, Wie maakt een website voor de Noordse woelmuis, Nieuwe directeur Zoogdiervereniging VZZ, Nieuwe Rode Lijst van de IUCN, Vogelgriep bij Zoogdieren, Telganger digitaal, Word lid van de Zoogdiervereniging.