2006.13 Verkenning van het voorkomen van vleermuizen op en rond het veemarkthallen- complex te Utrecht

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het maken van een inschatting over de aanwezigheid van vleermuissoorten op het terrein van de Veemarkthallen te Utrecht en een eventueel gebruik van de op het terrein aanwezige gebouwen en groenstroken en het geven van een antwoord op de vraag of aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is voor een herinrichting van het terrein.