2006.02 Konijnen in Amsterdam-Noord

Advies voor het uitvoeren van grote infrastructurele werken conform de zorgplicht van de Flora- en faunawet.