Lutra 48-1 2005

Contents / Inhoud

Editorial / Redactioneel

Food markets
Editorial Board

Contributed Papers / Artikelen

Distribution of the badger (Meles meles L.) in the Netherlands, changes between 1995 and 2001
Geert C.M. van Moll

Home range of the badger (Meles meles) in a heterogeneous landscape in Denmark
Morten Elmeros, Aksel Bo Madsen & Allan Prang

Habitat selection by female otters with small cubs in freshwater habitats in northeast Spain
Jordi Ruiz-Olmo, Antoni Batet, Juan Jiménez & Diego Martinez

Het voorkomen van de gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus) en Brandts vleermuis (Myotis brandtii) in Nederland
Kees Mostert, Kamiel Spoelstra & Jan Piet Bekker