Telganger / 2004-3 / oktober (pdf)

In deze editie van de Telganger: Nationale Braakbal pluisweek 2004, BMP en dagactieve zoogdieren in 2003, NEM-meetnet voor de hazelmuis?, Herstructurering VZZ, Nieuwe VZZ-site online, Ontwikkelingen databank VZZ, Kwaliteitsborging gegevens, Telavond vleermuizen 2004, Inhoud Zoogdier.