Telganger / 2004-2 / september (pdf)

In deze editie van de Telganger: Bevertellingen in de Biesbosch, Project “Zoogdieratlas Limburg”, Grijze eekhoorn in Nederland?, Boommarters in de Gelderse Vallei, Telformulier nesttellingen eekhoorn, Meetnet wintertellingen Vleermuizen, Herstructurering VZZ.