Telganger / 2003-4 / december (pdf)

In deze editie van de Telganger: Medewerking vogelaars gevraagd, Noodoproep wintertellingen vleermuizen, Zoogdieren, die geef je de ruimte, Zoogdieren in het BMP in 2002, Beversymposium van VZZ een succes.