Telganger / 2003-3 / oktober (pdf)

In deze editie van de Telganger: Wintertellingen Vleermuizen, Eikelmuizen in Zuid-Limburg, Derde Internationale BeverSymposium, Nationale Vleermuistelavond 2003, Bevertellingen in de Biesbosch, Tellen van eekhoornnesten, De Nationale Braakbalpluisweek.