Telganger / 2003-2 / juni (pdf)

In deze editie van de Telganger: Te laat..., Welkom BMPzoogdier-tellers!, Aantalsontwikkeling eekhoorns 1995-2002, Meervleermuistellingen in 2002, Nieuwe vleermuismeetnetten?, Zoogdieren in het BMP in 2001, Braakbalmonitoring/soortverspreiding 2002, Vleermuistelavond 2002, Meetnet voor de hazelmuis?