Lutra 46(1)_van Bruggen & van Bree_2003

In memoriam Mr. F.H. van den Brink (1905-1998)

Op 21 oktober 1998 overleed te Arnhem Mr. F.H. van den Brink (zie Van Bruggen 1999). Ge­zien zijn grote betekenis voor de beoefening van de zoogdierkunde in Nederland is het gepast bij zijn dood stil te staan. Frederik Hendrik van den Brink werd op 9 juli 1905 geboren als zoon van een dermatoloog te Utrecht. Liefde voor de natuur werd hem thuis al vroeg bijgebracht, maar hij koos toch voor een studie in de medicijnen aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1925). Echter, reeds in 1927 zwaaide hij om naar rechten, om in 1932 de meesterstitel te behalen. In de toenmalige crisistijd was het moei­lijk een geschikte betrekking te vinden en Van den Brink werkte aanvankelijk als volontair op het gemeentesecretariaat van Weststellingwerf (Wolvega, Friesland) om daarna als advocaat in Wolvega te gaan praktizeren. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich als advocaat in Leiden (1948); in beide plaatsen was hij tevens kantonrechter-plaatsvervanger.......