Lutra 46(1)_Smeenk_2003

Strandingen van Cetacea op de Nederlandse kust in 1993-1997

Als vervolg op eerdere overzichten van strandingen van walvisachtigen (Cetacea) op de Neder­landse kust, worden hier de strandingen uit de jaren 1993-1997 gegeven. In 1993 kwamen bij het Nationaal Na­tuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden de volgende meldingen binnen: 29 bruinvissen (Phocoena phocoena), 8 witsnuitdolfijnen (lagenorhynchus albirostris), 1 gestreepte dolfijn (Stenella coerueoalba), 1 ongedeter­mineerde dolfijn en 2 butskoppen (Hyperoodon ampullatus). In 1994: 38 bruinvissen, 7 witsnuitdolfijnen, I onge­determineerde dolfijn, 1 potvis (Physeter macrocephalus) en I dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata). In 1995: 31 bruinvissen, 6 witsnuitdolfijnen, 2 ongedetermineerde dolfijnen en 3 potvissen (in één stranding). In 1996: 33 bruinvissen, 10 witsnuitdolfijnen, 1 gestreepte dolfijn, 1 spitssnuitdoltïjn (Mesoplodon bidens), 1 dwergvinvis en I ongedetermineerde walvisachtige. In 1997: 41 bruinvissen, 2 witsnuitdoltïjnen, 1 gestreepte dolfijn en 5 potvissen (in twee strandingen, met I respectievelijk 4 dieren). Twee eerdere meldingen worden ge­corrigeerd. Een dier dat werd gevonden in 1987 en als gewone dolfijn (Delphi11us delphis) werd gemeld, bleek bij herdeterminatie een gestreepte dolfijn te zijn. Een dier, gevonden in 1990 en gemeld als tuimelaar (Tursiops truncatus), bleek een griend (Globicephala melas) te zijn. Er volgt een overzicht van artikelen over onderzoek aan ge­strande walvisachtigen in Nederland, verschenen in de periode 1995-2003.