Lutra 46(1)_Hoekstra_publicaties 2001_2003

Publicaties over recente zoogdieren van Nederland, verschenen in 2001

Achterkamp, G. Muizen in de Starrevaart [Zuid-Hol­ land]. Mammalaar 2001 (2): 3-4.

Achterkamp, G. Vleermuizen tellen in de winter. Arnoeba 75 (2): 36-38.

Achterkamp, G., A-J. Haarsma & R. Jansen. De.......