Zoogdier / jaargang 12 / nr. 2 / juli 2001

Deze uitgave van Zoogdier bevat onder andere de volgende onderwerpen: beschermingsplan voor de noordse woelmuis, methode bepalen populatiedichtheden muizen, windmolens en vleermuizen, onderzoek naar gehoorcapaciteit bruinvissen en gedrag van rosse vleermuizen.