Telganger / 2000-4 / december (pdf)

In deze editie van de Telganger: Resultaten Eekhoornmonitoring 1995-2000, Overig Eekhoornmonitoring-nieuws, Wintertellingen vleermuizen, Braakbalmonitoring, Simultaantellingen vleermuiskolonies, Braakballetjes.