Telganger / 2000-3 / september (pdf)

In deze editie van de Telganger: Ziet u ze vliegen, tel dan mee: een succes!, Resultaten Dag-actieve-zoogdieren in 1999, Eekhoornmonitoring, Braakballen Nieuws (2)!, Wintertellingen Vleermuizen, Braakballetjes.