Telganger / 2000-1 / maart (pdf)

In deze editie van de Telganger: Telganger nu ook voor tellers, Wintertellingen Vleermuizen, Proco-overleg 18 maart 2000, Nacht van de Vleermuis, Meervleermuisweekend, Eekhoornmonitoring, Evaluatie tellingen Vleermuiszomerkolonies, Ruige dwergvleermuistellingen in kasten.