Telganger / 1999-3 / november (pdf)

In deze editie van de Telganger november 1999: Overleg Eekhoornmonitoring, Kerkuilenbraakballen verzamelen, Braakbalmonitoring vernieuwd, Wintertellingen vleermuizen, Deskundigen overleg meetnetten zomer-kolonietellingen.