Zoogdier / jaargang 04 / nr. 1 / maart 1993

Artikelen in dit nummer van Zoogdier gaan onder andere over: nieuwe vondst tweekleurige vleermuis, reeën in het openveld, vleermuizen op Noordhollandse kerkzolders, Zeehonden-Lenie.