Publicatieoverzicht

The simplex and other forms of the upper third molar (M3) in the common vole (Microtus arvalis) in Zeeland, the Netherlands

2020

The frequencies of the various forms of M3 (simplex, transient and normal) in common (Microtus arvalis) voles were determined in different regions (all former islands) in the province of Zeeland, the Netherlands. A possible higher incidence of left-sidedness of simplex and transient M3 forms was also investigated. The frequency of simplex forms of M3 has not apparently been studied in any other part of the Netherlands, except for the north. Common vole specimens (1254 skulls) from owl pellets that were collected between 1995 and 2010 were studied.

A new Dutch Red List!

2020

Last month, on 3 November 2020, the Dutch government published a revised Red List of Mammals of the Netherlands in the Government Gazette. This is the second revision after the Red Lists of 1994 and 2006, so it can be called the Third Dutch Red List of mammals. Commissioned by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the Dutch Mammal Society published a report, which formed the basis of the Red List published by the ministry (van Norren et al. 2020). The Red List is an indicator of the health of the populations of wild mammals.

Jaarverslag Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard 2020

2020

In de Chinese jaarhoroscoop was 2020 het jaar van de rat, voor de Bommelerwaard was 2020 het jaar van de das. Strikt genomen geen ‘kleine’ marter en zelfs de grootste die in Nederland voorkomt. Hiermee wordt direct duidelijk dat de ‘Werkgroep Kleine Marters Bommelerwaard’ zijn interessegebied heeft verbreed en ‘Marterwerkgroep’ wellicht meer op z’n plaats zou zijn. Echter, gezien de naamsbekendheid die de werkgroep in korte tijd heeft bereikt is hier niet voor gekozen. Steeds meer mensen weten de werkgroep te vinden voor het doorgeven van waarnemingen: dank daarvoor!

Kijk op Exoten 33

2020

Kijk op Exoten, nummer 33, december 2020

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


De huiskat beschouwd als exoot
Chris Smit (Rijksuniversiteit Groningen) en Jasja Dekker (Jasja Dekker Dierecologie)

Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2020

2020

Net als in voorgaande jaren is in 2020 de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos en op de Bemelerberg gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek in voorjaar en najaar. Op de Bemelerberg is daarnaast de populatie gemonitord door controle van eikelmuiskasten. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders.

Telganger / 2020-2/ oktober

2020
  • Voorwoord
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen - De waterspitsmuis in Nederland - het waarnemerseffect
  • NEM Meetprogramma Hazelmuizen - Meetprogramma Hazelmuizen: resultaten 2019 en aanpassingen nieuwe seizoen
  • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
  • NEM Meetprogramma Exoten
  • NEM verspreidingsonderzoek Bever en Otter
  • NEM Meetprogramma Wintertellingen vleermuizen
  • NEM Meetprogramma Dagactieve zoogdieren
  • NEM Meetprogramma Dagactieve zoogdieren Konijn
  • NEM Meetprogramma Zoldertellingen vleermuizen