Publicatieoverzicht

Environmental drivers of the distribution and density of the European badger (Meles meles): a review

Knowing the environmental factors affecting species’ distribution is an important basic step in ecological research. Here, we present a literature review on the environmental factors influencing European badger (Meles meles) distribution and density. According to the published literature, the badger is a highly adaptive species, capable of using different environmental services and adapting to different conditions. However, when studying badger populations across their distribution, a general pattern of preferred environmental characteristics and influencing factors arises.

Environmental drivers of the distribution and density of the European badger (Meles meles): a review

Knowing the environmental factors affecting species’ distribution is an important basic step in ecological research. Here, we present a literature review on the environmental factors influencing European badger (Meles meles) distribution and density. According to the published literature, the badger is a highly adaptive species, capable of using different environmental services and adapting to different conditions. However, when studying badger populations across their distribution, a general pattern of preferred environmental characteristics and influencing factors arises.

Telganger / 2014-2 / oktober (pdf)

• Voorwoord
• Verspreidingsonderzoek Muizen
• Meetnet Vleermuis Transecttellingen
• Meetnet Vleermuis Zoldertellingen
• Meetnet Vleermuis Wintertellingen
• Meetnet Hazelmuis
• Meetnet Bever en Otter
• Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
• Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijnentellingen)
• Een nieuwe hondachtige in Nederland: de wasbeerhond
• Ziekten bij rode eekhoorns?
• Nieuw! NEM Nieuwsbrief
• Wat leeft er in jouw tuin?
• Agenda

Telganger / 2014-1 / april (pdf)

• Voorwood
• Nieuwe landelijke coördinatoren NEM meetnetten!
• Meetnet Bever en Otter
• Meetnet Dagactieve Zoogdieren
• Meetnet Hazelmuis
• Meetnet Landzoogdieren
• Meetnet Vleermuis Wintertellingen
• Meetnet Vleermuis Zoldertellingen
• Meetnet Vleermuis Transecttellingen
• Onderzoek grote bosmuis in Drenthe/Groningen in 2013
• Start onderzoek Siberische grondeekhoorn Tilburg
• Zoogdieratlas
• Vrijwilliger van het Jaar 2014
• Agenda

Zoogdierliteratuur

Vanaf 1962 is door de Zoogdiervereniging bijgehouden welke literatuur er over de Nederlandse zoogdieren is verschenen. Aanvankelijk is de lijst door de redactie van Lutra en later door Arie Scheygrond opgesteld en gepubliceerd in Lutra. Vanaf 1971 is de lijst samengesteld door Bauke Hoekstra. Tot 2004 zijn de lijsten in Lutra gepubliceerd. Daarna is besloten dat internet een beter medium is voor een dergelijk overzicht.

Op de site staan drie pdf-documenten met zoogdierliteratuur: