Publicatieoverzicht

Staat van instandhouding Gelderland, factsheets voor 24 soorten

2019

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 het bevoegd bezag voor de passieve en actieve soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming op waaronder het beoordelen van ontheffingsaanvragen in het kader van ingrepen in de fysieke leefomgeving en schadebeleid. Bij het al dan niet kunnen verlenen van een ontheffing zijn de gevolgen voor de (gunstige) staat van instandhouding een belangrijk criterium. De provincie wil daarom van een aantal soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn weten wat de ‘gezondheid’ van de populatie van Gelderland is.

Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard Jaarverslag 2019

2019

Oktober 2018 is de werkgroep Kleine Marters, met een groep van vier enthousiaste leden, van start gegaan. Sindsdien is er veel werk verzet. Behalve een aantal overlegmomenten is er vooral veldwerk gedaan, waarbij de cameraval het gereedschap bij uitstek is. De waarnemingen, waarvan een aantal zeer verrassende, liegen er niet om. Van de beoogde kleine marters is de wezel het vaakst waargenomen, de bunzing enkele malen en de hermelijn doet nog op zich wachten. Als “bijvangst” mogen de wasbeer, boommarter, steenmarter en de das niet onvermeld blijven.

A nine month small mustelid survey across four research sites in the Netherlands

2019

Abstract: There is a general concern amongst ecologists about the apparent decline of small mustelids in The Netherlands over the past decades. However, little is known about their actual historic and present numbers. To better understand their ecology and the cause of the decline more research into these small predators is a necessity.

Skeleton of an otter (Lutra lutra) with some regular and remarkable alterations

2019

Abstract: On 24 April 2019 the remains of an otter (Lutra lutra) were found on the verge of a road on the island of Sula (Norway). About 95% of skeletal elements were collected. Inspection revealed several recently broken ribs and vertebrae, that may have led to the death of this individual. This paper describes the previously existing skeletal lesions, discusses the most probable cause of death, and attempts to estimate the age of the specimen.

Genetic structure of badger populations in a fragmented landscape: how do barriers affect populations on a genetic level?

2019

Abstract: The expansion of urban area, accompanied by the development of infrastructure, leads to more fragmented natural living space and isolation of wild populations of plant and animal species, including the badger (Meles meles). Fragmentation enhances the influence of genetic drift in these isolated populations. In order to reconnect fragmented populations, corridors have been implemented as mitigation measures. It is unclear, however, whether these measures fully mitigate the effects of fragmentation.

When leaving: about the past, the present and the future of Lutra

2019

When I joined Lutra’s editorial team as editor-in-chief in 2002, the journal was in a state of transition. I was following in the footsteps of two outstanding predecessors. A. Scheygrond (1953-1976) and Chris Smeenk (1981-1998) had determined Lutra’s content for many years, and each was very successful in their own way, but it was not now clear which direction the journal should take.