Publicatieoverzicht

Telganger / 2019-2 / oktober

2019
  • Voorwoord
  • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren (konijn)
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
  • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
  • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
  • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
  • NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren
  • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
  • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
  • NEM Meetprogramma Hazelmuizen
  • Agenda

Telganger / 2019-1 / mei

2019
  • Voorwoord
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
  • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
  • NEM Meetprogramma Zoldertellingen Vleermuizen
  • NEM Meetprogramma Wintertellingen Vleermuizen
  • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
  • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
  • Rectificatie
  • Agenda 

Telganger / 2018-2 / oktober

2018
  • Voorwoord
  • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
  • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijn)
  • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
  • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
  • Ingezonden stuk: Sfeerverslag Zoldertellingen Regio De Kempen (NB)
  • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
  • NEM Meetnet Hazelmuis
  • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
  • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
  • Ingezonden stuk: Monitoring bever Habitatrichtlijngebieden