Publicatieoverzicht

Telganger / 2009-2 / oktober (pdf)

2009

In deze Telganger: NEM Hazelmuis, NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Konijnentellingen in de duinen, NEM Tapuit en konijn, VONZ Boommarter, VONZ Das, Sterfte bij onderzoek met inloopvallen, Bruinvissen in de Oosterschelde geteld, Vleermuisonderzoek in Wit Rusland, Cursus grondgebonden zoogdieren, Symposium monitoring van zoogdieren, Tweede vondst kleine dwergvleermuis in Nederland, Egelweekend groot succes.

Telganger / 2009-1 / april (pdf)

2009

In deze editie van de Telganger: NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis autoroutes, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Hazelmuis, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, VONZ Braakbalonderzoek, 2009 is het jaar van de egel, Zoogdieratlas.nl, Gezocht: exotische zoogdieren, Overig nieuws.

2009.58 Telemetrisch onderzoek naar het landschapsgebruik van de eikelmuis in Zuid-Limburg

2009

Doel van het onderzoek was te komen tot een betrouwbaar inzicht in het landschapsgebruik van de eikelmuis in de nog resterende leefgebieden in Zuid-Limburg. Om terreingebruik van de eikelmuizen van het Savelsbosch, Limburg, te achterhalen, werden drie eikelmuizen gevangen, uitgerust met zenders, en gevolgd tijdens de nacht.

2009.57 Onderzoek naar aanwezigheid noordse woelmuis en waterspitsmuizen aan het Spui, te Voorne-Putten

2009

Het doel van het onderzoek is te kijken of er noordse woelmuizen en/of waterspitsmuizen voorkomen op de huidige dijk en in een straal van 50 meter hier omheen en hiermee het belang van het gebied voor deze twee soorten te bepalen. Tevens dient in geval van aanwezigheid aangeven te worden in hoeverre deze functionaliteit aangetast wordt door de voorgenomen werkzaamheden.

2009.50 Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen in een aantal plots op Schiphol Airport in 2009

2009

De veldmuisstand wordt reeds gedurende een aantal jaren gemonitord door het KAD. Er werd gemonitord middels de zogenaamde ‘Heropende Gaatjes-methode’, waarbij binnen een bepaald oppervlak alle veldmuisgaatjes worden dichtgestopt en een dag later wordt gecontroleerd welk percentage weer geopend is (maat voor activiteit en dus voor aantallen aanwezig). Aan de Zoogdiervereniging is gevraagd deze monitoring, opgezet door het KAD, in 2009 voort te zetten door de zelfde vakken te controleren.