Publicatieoverzicht

Telganger / 2016-2 / oktober (pdf)

2015

Voorwoord
NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
Gebruik Batlogger buiten NEM Meetnet VTT
NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
NEM Meetnet Konijnentellingen
Konijnensterfte door RHDV-2
Oproep verse dode eekhoorns en bevers
Lezersonderzoek Telganger en
NEM Zoogdiernieuwsbrief
Help mee en meld een dode wasbeerhond of wasbeer
Nieuwe directeur Zoogdiervereniging
Jaarond Tuintelling

Telganger / 2016-1 / april (pdf)

2015
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Otter
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuizen
 • NEM Meetnet Konijnentellingen
 • Coördinatie NEM Zoogdiermeetnetten
 • Verpreidingsonderzoek Muntjak
 • Jaarrond Tuintelling
 • ​Agenda

Zoogdier / jaargang 26 / nr.1 / voorjaar 2015

2015

1 Waar zijn de kleine marters?
5 2015 is het Jaar van de Das!
6 Forum: “Laat die hamster toch uitsterven”
8 Eekhoorns en truffels
10 Zoogmens: Dirk Criel
12 Hoe voorkom je schade door ‘automarters’
13 Is de Biesbosch schoon genoeg voor de otter?
17 Surveillance voor invasieve exoten
20 Prehistorische zoogdieren in het Tjongerdal
22 Waarnemingen: Bever, vale vleermuis en griend
25 Verdwenen zoogdieren: Tapir in Limburg
26 Nieuws Nederland / Column
28 Nieuws Vlaanderen