Publicatieoverzicht

Telganger / 2018-2 / oktober

2018
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • Ingezonden stuk: Sfeerverslag Zoldertellingen Regio De Kempen (NB)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuis
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • Ingezonden stuk: Monitoring bever Habitatrichtlijngebieden

Kijk op Exoten 25

2018

Kijk op Exoten, nummer 25, november 2018

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Wasbeerhond- en wasbeerwaarnemingen welkom
Ellen van Norren

Kijk op Exoten 24

2018

Kijk op Exoten, nummer 24, september 2018

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


De moeflon, een ingeburgerde en controleerbare exoot
Geert Groot Bruinderink (FaunaPartner) & Ed Hazebroek

Kijk op Exoten 23

2018

Kijk op Exoten, nummer 23, april 2018

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Een risicoanalyse van de Canadese bever
Roos Kuiters & Vilmar Dijkstra

Kijk op Exoten 22

2018

Kijk op Exoten, nummer 22, januari 2018

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


Uitheemse grijze eekhoorn in Perugia (Italië)
Roos Kuiters, Vilmar Dijkstra & Sander Bouwens