Publicatieoverzicht

Lutra 59(1-2)_Van der Kooij_book review_2016

2015

De derde atlas van de Nederlandse zoogdieren – een nieuwe mijlpaal in de zoogdierkundige geschiedenis

Atlas van de Nederlandse zoogdieren. S. Broekhuizen, K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (red.) 2016. Zoogdieren van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden, Nederland. 432 blz. ISBN 978-90-5011-534-6.