Publicatieoverzicht

Lutra 48(2)_Cosyns_book review_2005

2005

Book review: Seed dispersal (1)

Seed dispersal by large herbivores: Implications for the restoration of plant biodiversity. M.A. Mouissie 2004. PhD thesis. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, The Netherlands. 120 pp. ISBN 90-367-2172-5. Available online at: http://www.ub.rug.nl/eldoc/dis/science/a.m. mouissie/. A paper version can be ordered from the same internet address.

Lutra 48(2)_van Liere & van Liere_comments_2005

2005

Comments: Reintroduction of the otter (Lutra lutra) in the Netherlands: did it really meet international guidelines?

In Lutra 47(2), Van ‘t Hof and Van Langevelde claim that the IUCN guidelines were met in the process of reintroducing the otter (Lutra lutra) in the Netherlands. In our opinion, the authors would have come to a different conclusion if they had studied the scientific literature and the IUCN guidelines more thoroughly. We argue that the IUCN guidelines were not met on several points, and conclude that the guidelines as a whole were not met.

Lutra 48(2)_Broekhuizen & van Laar_2005

2005

In memoriam dr. Anne van Wijngaarden (1925-2004)

Op 4 oktober 2004 overleed Dr. Anne van Wijngaarden op 78-jarige leeftijd in zijn huis bij Millac- Carlux, Frankrijk. Hij was een van de Nederlandse oprichters van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming. Nadat zijn eindexamen op de middelbare school wilde Anne aanvankelijk geologie studeren, maar toen de verplichte excursies te duur bleken, werd het biologie. Nog voordat hij doctoraal-examen had gedaan, kreeg hij een baan bij de Plantenziektenkundige Dienst. Zijn eerste opdracht bestond uit....