Publicatieoverzicht

2012.20 Mitigatieplan noodkap populieren Roer

2012

Langs de Roer in Limburg leeft sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw een
beverpopulatie. Bevers zijn strikte herbivoren en leven van kruiden en bast, twijgen en
bladeren van bomen en struiken. Om bij het voedsel te komen worden bomen
omgeknaagd. Ook langs de Roer worden door bevers bomen aan- en omgeknaagd.
Op de Roer wordt gerecreëerd in de vorm van kanovaren. Voor kanovaarders kunnen
aangeknaagde bomen gevaar opleveren. Aangeknaagde bomen kunnen omvallen en
daarbij eventuele kanovaarders verwonden.