Publicatieoverzicht

2009.25 Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas

2009

In het kader van een geplande verzwaring van de Bosschendijk bij Goidschalxoord is door de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd naar voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), de aanwezigheid van concurrerende muizensoorten en de bever (Castor fiber).

2009.06 Waterbodemsanering Biesbosch

2009

Rijkswaterstaat Zuid-Holland gaat in 2009 starten met de sanering van een deel van de Dordtse Biesbosch, waarbij waterbodems worden verwijderd en schone grond wordt aangebracht om de vervuiling die achterblijft af te dekken. In de Sliedrechtse Biesbosch vindt rond de Zoetemelkskil/Jongeneele Ruight een herinrichting plaats ten behoeve van natuurontwikkeling. Het doel van dit project is om te achterhalen waar in het plangebied burchten en holen van bevers aanwezig zijn.