Publicatieoverzicht

2013.19 Evaluatie mitigatie bevers Almere

2013

De Gemeente Almere heeft in voorgaande jaren een drietal nieuwbouw- en
inrichtings-projecten uitgevoerd of is momenteel nog bezig met de uitvoering daarvan
in gebieden waar de bever (Castor fiber) voorkomt. Sinds medio 2009 is het voor
soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (waaronder de bever) niet meer
mogelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet te krijgen voor
werkzaamheden die vallen onder het belang ‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’.
Wanneer dergelijke werkzaamheden gepland zijn en er daarbij Bijlage IV-soorten

Telganger / 2013-1 / april (pdf)

2013

• Voorwoord • Overige vleermuizen • Bever en otter • Dagactieve zoogdieren • Wintertellingen vleermuizen • Zoldertellingen vleermuizen • Hazelmuis • Braakbalonderzoek • Jaar van de steenmarter • Cursusprogramma 2013 voor professionals • Huiskatten helpen Zoogdiervereniging • Gezocht: artikelen voor tijdschrijft Zoogdier! • Zoogdierdag • Agenda