Publicatieoverzicht

Telganger / 2008-1 / juli (pdf)

2008

In deze Telganger: Autovleren, Zoldertellingen vleermuizen, Wintertellingen vleermuizen, Hazelmuis,  DagActieve Zoogdieren (DAZ), Das, Eekhoorn, Steenmarter, Grote bosmuis, Hoefdieren, Waterspitsmuis, Natura 2000 soorten verder in kaart, Braakballen, Basiscursus zoogdieren / vleermuizen, Vleermuizen in langbroekerwetering, Vis zoekt boommarter, Gezocht: exotische zoogdieren, Populaties van exotische eekhoorns in Nederland, Soort van het jaar; de tussenstand, Even voorstellen.

2008.01 Inhaalslag Verspreidings Onderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ) 2007

2008

In april 2007 heeft de Gegevensautoriteit Natuur (Ga-N) aan de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om het verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten voor het tweede jaar te organiseren (zie Bekker et al., 2007). Het ging hierbij zowel om het coördineren van vrijwilligers met betrekking tot het inventariseren van zoogdieren als om het toepassen van nieuwe methodieken ten behoeve van het gericht verzamelen van verspreidingsgegevens. In 2007 richtte de inventarisatie zich op das, boommarter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, eikelmuis en hazelmuis.