Publicatieoverzicht

Telganger / 2009-2 / oktober (pdf)

2009

In deze Telganger: NEM Hazelmuis, NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Konijnentellingen in de duinen, NEM Tapuit en konijn, VONZ Boommarter, VONZ Das, Sterfte bij onderzoek met inloopvallen, Bruinvissen in de Oosterschelde geteld, Vleermuisonderzoek in Wit Rusland, Cursus grondgebonden zoogdieren, Symposium monitoring van zoogdieren, Tweede vondst kleine dwergvleermuis in Nederland, Egelweekend groot succes.

Telganger / 2009-1 / april (pdf)

2009

In deze editie van de Telganger: NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis autoroutes, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Hazelmuis, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, VONZ Braakbalonderzoek, 2009 is het jaar van de egel, Zoogdieratlas.nl, Gezocht: exotische zoogdieren, Overig nieuws.

2009.57 Onderzoek naar aanwezigheid noordse woelmuis en waterspitsmuizen aan het Spui, te Voorne-Putten

2009

Het doel van het onderzoek is te kijken of er noordse woelmuizen en/of waterspitsmuizen voorkomen op de huidige dijk en in een straal van 50 meter hier omheen en hiermee het belang van het gebied voor deze twee soorten te bepalen. Tevens dient in geval van aanwezigheid aangeven te worden in hoeverre deze functionaliteit aangetast wordt door de voorgenomen werkzaamheden.

2009.25 Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas

2009

In het kader van een geplande verzwaring van de Bosschendijk bij Goidschalxoord is door de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd naar voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), de aanwezigheid van concurrerende muizensoorten en de bever (Castor fiber).

2009.22 Sterfte onder bosspitsmuizen als gevolg van onderzoek met inloopvallen

2009

Bij onderzoek met inloopvallen wordt altijd het risico gelopen dat er dieren komen te overlijden tijdens het verblijf in een val. Het streven van de Zoogdiervereniging is deze sterfte te minimaliseren, echter binnen het werkbare; in praktijk wordt er om de 12 uur gecontroleerd.
Er is echter nog steeds discussie of het terugbrengen van de tijd tussen de controles van 12 naar 8 uur het aantal sterftegevallen (van met name bosspitsmuis) wezenlijk zal verminderen.