Publicatieoverzicht

Telganger / 2010-1 / april (pdf)

2010

In deze editie van de Telganger: NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Autovleren, NEM DagActieve Zoogdieren (DAZ), NEM Hazelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, VONZ Kleine zoogdieren (braakballen), Landelijke zoogdierdag / ALV, Zoogdieratlas.nl, Zoogdiervereniging in commissie DWHC, Vleermuisnieuws uit Groningen, Muizen veroveren de waddeneilanden, Opmars van de grote bosmuis, Ga mee walvissen en dolfijnen kijken.

Telganger / 2008-2 / oktober (pdf)

2008

In deze Telganger vindt u: NEM Het konijn is terug!, NEM Resultaten wintertellingen vleermuizen 2008,  NEM Beheer aan winterobjecten vleermuizen, NEM Tussenstand zoldertellingen vleermuizen 2008, NEM Autoroutes vleermuistellingen, NEM Resultaten DagActieve Zoogdieren 2007, VONZ Inhaalslag algemeen, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, Bevers in Limburg 2008, Gezocht: exotische zoogdieren, Ringelrobben als dwaalgast in Nederland, Jaar van de bunzing, Levende atlas van de Nederlandse zoogdieren, Huisspitsmuis verovert Texel.

Telganger / 2008-1 / juli (pdf)

2008

In deze Telganger: Autovleren, Zoldertellingen vleermuizen, Wintertellingen vleermuizen, Hazelmuis,  DagActieve Zoogdieren (DAZ), Das, Eekhoorn, Steenmarter, Grote bosmuis, Hoefdieren, Waterspitsmuis, Natura 2000 soorten verder in kaart, Braakballen, Basiscursus zoogdieren / vleermuizen, Vleermuizen in langbroekerwetering, Vis zoekt boommarter, Gezocht: exotische zoogdieren, Populaties van exotische eekhoorns in Nederland, Soort van het jaar; de tussenstand, Even voorstellen.

2008.52 Boommartermonitoring in de gemeente Ede: Overzicht van de resultaten uit 2008

2008

De gemeente Ede wil graag inzicht in het voorkomen en bestandsontwikkeling van de boommarter in haar natuurterreinen. Ze heeft de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd, om naast een historisch onderzoek, in de periode 2007 tot en met 2012 de boommarter te monitoren. De verzamelde gegevens moeten leiden tot beheersadviezen en de mogelijkheid gevoerd beheer bij te stellen.

2008.42 Vleermuisvoorkomen in het plangebied Ursulineweg te Leusden

2008

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het onderzoeken van het al dan niet voorkomen van de beschermde zoogdiersoorten; vleermuizen, eekhoorns en boommarters in het plangebied langs de Ursulineweg te Leusden. Daarnaast is voor de verschillende soorten vleermuizen ook bepaald welke functies het gebied voor iedere soort heeft. Hierna is beoordeeld welke waarde het plangebied heeft voor de lokale vleermuispopulaties.

2008.01 Inhaalslag Verspreidings Onderzoek Nederlandse Zoogdieren (VONZ) 2007

2008

In april 2007 heeft de Gegevensautoriteit Natuur (Ga-N) aan de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om het verspreidingsonderzoek naar beschermde zoogdiersoorten voor het tweede jaar te organiseren (zie Bekker et al., 2007). Het ging hierbij zowel om het coördineren van vrijwilligers met betrekking tot het inventariseren van zoogdieren als om het toepassen van nieuwe methodieken ten behoeve van het gericht verzamelen van verspreidingsgegevens. In 2007 richtte de inventarisatie zich op das, boommarter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, eikelmuis en hazelmuis.