Publicatieoverzicht

Onderzoek naar het voorkomen van waterspitsmuis en dwergmuis in Berkheide 2015

2015

Staatsbosbeheer heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd onderzoek te doen naar het voorkomen van waterspitsmuis en dwergmuis in het duingebied van Berkheide, onderdeel van het Natura 2000 gebied Meijendel & Berkheide. Doel van het onderzoek was het wel of niet voorkomen van waterspitsmuis en/of dwergmuis vast te stellen. 

Telganger / 2016-1 / april (pdf)

2015
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Otter
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuizen
 • NEM Meetnet Konijnentellingen
 • Coördinatie NEM Zoogdiermeetnetten
 • Verpreidingsonderzoek Muntjak
 • Jaarrond Tuintelling
 • ​Agenda

Telganger / 2015-2 / oktober (pdf)

2015

• Voorwoord
• NEM Verspreidingsonderzoek Bever-Otter
• NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
• NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
• NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
• NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren
• NEM Meetnet Konijnentellingen
• NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
• NEM Meetnet Hazelmuizen
• Jaar van de Das
• Jaarrond Tuintelling
• Agenda

2009.25 Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas

2009

In het kader van een geplande verzwaring van de Bosschendijk bij Goidschalxoord is door de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd naar voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), de aanwezigheid van concurrerende muizensoorten en de bever (Castor fiber).

2009.17 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in relatie tot het project Zuiderklip

2009

In september 2006 werd in de Brabantsche Biesbosch gestart met het project ‘Zuiderklip’. Hierbij zijn een aantal landbouwpolders omgevormd tot natuur- en waterbergingsgebied. In de Biesbosch komt de noordse woelmuis voor, een zeldzame muizensoort met belangrijke status in bescherming en beleid. Vanwege zijn bijzondere status was het van belang inzicht te hebben in hoeverre de noordse woelmuis in de toekomst gebruik zou kunnen maken, of zelfs al gebruik maakte van de nieuwe natte natuur in het Zuiderklip-gebied.