Publicatieoverzicht

Herkomst en verspreidingsgeschiedenis van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus (Pallas, 1776)) in West-Europa, in het bijzonder in Nederland

2018

Artikel in Lutra 61-2, 2018

 

Trefwoorden / keywords

biogeografie, noordse woelmuis, root vole, Microtus oeconomus arenicola, ondersoorten, subspecies, herkomstgebieden, postglaciale verspreidingsroutes, fysisch-geografische kenmerken leefgebied, behoud en bescherming.

Telganger / 2018-2 / oktober

2018
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • Ingezonden stuk: Sfeerverslag Zoldertellingen Regio De Kempen (NB)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuis
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • Ingezonden stuk: Monitoring bever Habitatrichtlijngebieden