Publicatieoverzicht

2007.17 Voorkomen en verspreiding van RHD en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

2007

Om meer informatie te verwerven over het voorkomen van RHD in Nederland heeft Zoogdiervereniging VZZ een orienterend onderzoek gedaan met twee doelstellingen:
- het bijeen brengen en beschikbaar maken van de kennis over RHD, zoals beschreven in de internationale wetenschappelijke literatuur, inclusief recente Nederlandse artikelen die een beeld geven van de huidige stand van zaken in populatieontwikkeling van het konijn in Nederland; en
- het bepalen van de besmettingsgraad in verschillende konijnenpopulaties.