Publicatieoverzicht

Telganger / 2009-2 / oktober (pdf)

2009

In deze Telganger: NEM Hazelmuis, NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Konijnentellingen in de duinen, NEM Tapuit en konijn, VONZ Boommarter, VONZ Das, Sterfte bij onderzoek met inloopvallen, Bruinvissen in de Oosterschelde geteld, Vleermuisonderzoek in Wit Rusland, Cursus grondgebonden zoogdieren, Symposium monitoring van zoogdieren, Tweede vondst kleine dwergvleermuis in Nederland, Egelweekend groot succes.

2009.31 Advies konijnenschade Westerpark

2009

Stadsdeel Westerpark wordt geconfronteerd met toenemende graafschade in het sportpark Transformatorweg door wilde konijnen. De dieren graven gaten in de sportvelden en onder trottoirs, en zorgen zo voor een risicovolle situatie t.a.v. persoonlijke ongelukken bij sporters , bezoekers en recreanten. Om die reden en om het afkeuren van het sportveld vóór te zijn, zoekt het stadsdeel naar de meest diervriendelijke en duurzame wijze om deze schade te voorkomen of maximaal te verminderen.

Telganger / 2006-2 / november (pdf)

2006

In deze editie van de Telganger: Verenigde Naties roept 2007 uit tot “JAAR VAN DE DOLFIJN”, Konijn in Nederland krijgt hulp van Wisent, Bevers in Limburg voorjaar 2005 - voorjaar 2006, Resultaten dagactieve zoogdieren 2005, Doorgeven van waarnemingen, Noordse woelmuis verder in voorkomen achteruit, Onderzoek gewenst naar relatie met koeien en paarden, Resultaten wintertellingen vleermuizen 2006, Massale volksverhuizing bij de bruinvis in de Noordzee, Verstandig of niet?