Publicatieoverzicht

2013.13 Rapport Steenmarteroverlast Zoogdiervereniging 13 (1)

2013

De steenmarter doet het momenteel erg goed in Nederland. Dit is helaas niet altijd zo geweest. Na de tweede wereldoorlog waren er nog maar een paar steenmarters over, omdat deze werden bejaagd om hun mooie vacht. Sinds de steenmarter beschermd is in de Flora- en faunawet mag deze niet meer bejaagd of verstoord worden, waardoor de steenmarter alweer een aardige comeback in ons land heeft gemaakt. De steenmarter kan helaas ook overlast met zich mee brengen, aangezien deze graag in huizen, schuren en auto’s verblijft.

2013.11 Rapport dassenschade en preventie Faunafonds EINDRAPPORT

2013

Met de groei en uitbreiding van de dassenpopulatie in het achterhoofd, heeft het
Faunafonds aan de Zoogdiervereniging gevraagd een onderzoek uit te voeren
naar de mogelijke schade die verwacht kan worden en naar preventieve
maatregelen die schade kunnen voorkomen of beperken. Het onderzoek richt
zich derhalve op de te verwachten ontwikkeling in de dassenpopulatie in
Nederland en de te verwachten toename van schade. De achterliggende
doelstelling is een blauwdruk voor een ‘dassenmanagement’, waarbij op basis

Telganger / 2013-1 / april (pdf)

2013

• Voorwoord • Overige vleermuizen • Bever en otter • Dagactieve zoogdieren • Wintertellingen vleermuizen • Zoldertellingen vleermuizen • Hazelmuis • Braakbalonderzoek • Jaar van de steenmarter • Cursusprogramma 2013 voor professionals • Huiskatten helpen Zoogdiervereniging • Gezocht: artikelen voor tijdschrijft Zoogdier! • Zoogdierdag • Agenda