Publicatieoverzicht

2010.189 Mitigatieplan vleermuizen Radio Kootwijk Tauw en ZV

2010


Het zendcomplex Radio Kootwijk heeft met de intrede van moderne communicatietechnieken
haar oorspronkelijke waarde verloren. Het complex Radio Kootwijk is in 2003 op initiatief van de
gemeente Apeldoorn en Bureau Beheer Landbouwgebieden van Dienst Landelijk Gebied gekocht
van de KPN. De gezamenlijke overheidspartijen zijn samen met Staatsbosbeheer in 2003 gestart
met het herbestemmingsproces van het complex.