Publicatieoverzicht

2010.189 Mitigatieplan vleermuizen Radio Kootwijk Tauw en ZV

2010


Het zendcomplex Radio Kootwijk heeft met de intrede van moderne communicatietechnieken
haar oorspronkelijke waarde verloren. Het complex Radio Kootwijk is in 2003 op initiatief van de
gemeente Apeldoorn en Bureau Beheer Landbouwgebieden van Dienst Landelijk Gebied gekocht
van de KPN. De gezamenlijke overheidspartijen zijn samen met Staatsbosbeheer in 2003 gestart
met het herbestemmingsproces van het complex.

Telganger / 2010-1 / april (pdf)

2010

In deze editie van de Telganger: NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Autovleren, NEM DagActieve Zoogdieren (DAZ), NEM Hazelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, VONZ Kleine zoogdieren (braakballen), Landelijke zoogdierdag / ALV, Zoogdieratlas.nl, Zoogdiervereniging in commissie DWHC, Vleermuisnieuws uit Groningen, Muizen veroveren de waddeneilanden, Opmars van de grote bosmuis, Ga mee walvissen en dolfijnen kijken.

Telganger / 2002-3 / oktober (pdf)

2002

In deze editie van de Telganger: De Telganger, Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), Uitzetting van bevers in Limburg, Wintertellingen Vleermuizen, Nieuwe databankbeheerder, Nationale Telavond 2002, Bevertellingen in de Biesbosch in 2002, Nieuwe coördinator Braakbalmonitoring, Vleermuizen en nullen, Eekhoornmonitoring, Speciale aanbieding.