Publicatieoverzicht

2011.51 Noordse woelmuis Tiengemeten 1993-2010

2010

Tiengemeten is een eiland van ongeveer 2 bij 8 kilometer dat ligt in het Haringvliet in
de provincie Zuid-Holland. Tot recent bestond het eiland grotendeels uit
landbouwgronden, maar vanaf 2006 zijn grote delen van het eiland door de
Vereniging Natuurmonumenten omgevormd tot natte natuur. Het eiland is onderdeel
van de ecologische hoofdstructuur en behoort tot het Europese netwerk van Natura
2000-gebieden.

Natuurmonumenten heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven de huidige

2010.189 Mitigatieplan vleermuizen Radio Kootwijk Tauw en ZV

2010


Het zendcomplex Radio Kootwijk heeft met de intrede van moderne communicatietechnieken
haar oorspronkelijke waarde verloren. Het complex Radio Kootwijk is in 2003 op initiatief van de
gemeente Apeldoorn en Bureau Beheer Landbouwgebieden van Dienst Landelijk Gebied gekocht
van de KPN. De gezamenlijke overheidspartijen zijn samen met Staatsbosbeheer in 2003 gestart
met het herbestemmingsproces van het complex.

2010.62 Noordse woelmuis en terreinbeheer Texel

2010

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in het zuiden van het Nationaal Park Duinen van Texel (inclusief het oefenterrein van de Joost Dourlein Kazerne) en de invloed van het beheer, hebben Staatsbosbeheer Texel, de Dienst Vastgoed Defensie Directie West en het Nationaal Park Duinen van Texel de Zoogdiervereniging opdracht gegeven tot het in 2009 inventariseren van dit terrein op het voorkomen van noordse woelmuizen.