Publicatieoverzicht

2004 De situatie van het konijn in Nederland sinds het optreden van RHD

2004

Naar aanleiding van de massale sterfte van konijnen als gevolg van een virusepidemie (RHD) en de negatieve effecten van dat massale sterven op de wilde flora en fauna heeft de minister van LNV opdracht gegeven tot een studie naar ‘de situatie van het konijn in Nederland’. Het konijn is een sleutelsoort in ecosystemen van vooral arme zandgronden. Daardoor heeft de sterke achteruitgang door myxomatose en sinds 1990 door RHD grote effecten op vegetatie en ook op andere diersoorten. De achteruitgang en het bijna verdwijnen van konijnen in natuurgebieden op de zandgronden is zorgwekkend.