Publicatieoverzicht

2012.16 Rapportage Amerikaanse nerts EINDRAPPORT 2013 170613

2012

De Amerikaanse nerts Neovison vison is een Noord-Amerikaanse marterachtige die sinds
1920 in Europa als pelsdier wordt gehouden en sinds 1958 in het wild in Nederland
voorkomt. Deze studie behandelt de verspreiding, voortplanting, dieet en herkomst van
de in het wild levende Amerikaanse nertsen in Nederland. Daarnaast is een korte
risicoanalyse voor Nederland gemaakt door raadplegen van literatuur.

2012.09 rapportage wegvangen Pallas' eekhoorn fase 2 & 3.

2012

Sinds 1998 komen ten zuidoosten van Weert Pallas’ eekhoorns (Callosciurus erythraeus) in het wild voor. Deze zijn destijds bij een plaatselijke dierenhandelaar ontsnapt. De oorspronkelijk uit China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort is uitgezet of ontsnapt op als een invasieve exoot.
Naast het feit dat de Pallas’ eekhoorn een bedreiging vormt (verdringing) voor onze inheemse (rode) eekhoorn (Sciurus vulgaris), bezorgt de soort in Weert en omgeving ook overlast door het knagen aan bomen (bast), leidingen, dakbeschot, etc.