Publicatieoverzicht

Telganger / 2009-1 / april (pdf)

2009

In deze editie van de Telganger: NEM Vleermuis wintertellingen, NEM Vleermuis autoroutes, NEM Vleermuis zoldertellingen, NEM Dagactieve zoogdieren, NEM Hazelmuis, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, VONZ Braakbalonderzoek, 2009 is het jaar van de egel, Zoogdieratlas.nl, Gezocht: exotische zoogdieren, Overig nieuws.

2009.57 Onderzoek naar aanwezigheid noordse woelmuis en waterspitsmuizen aan het Spui, te Voorne-Putten

2009

Het doel van het onderzoek is te kijken of er noordse woelmuizen en/of waterspitsmuizen voorkomen op de huidige dijk en in een straal van 50 meter hier omheen en hiermee het belang van het gebied voor deze twee soorten te bepalen. Tevens dient in geval van aanwezigheid aangeven te worden in hoeverre deze functionaliteit aangetast wordt door de voorgenomen werkzaamheden.

2009.50 Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen in een aantal plots op Schiphol Airport in 2009

2009

De veldmuisstand wordt reeds gedurende een aantal jaren gemonitord door het KAD. Er werd gemonitord middels de zogenaamde ‘Heropende Gaatjes-methode’, waarbij binnen een bepaald oppervlak alle veldmuisgaatjes worden dichtgestopt en een dag later wordt gecontroleerd welk percentage weer geopend is (maat voor activiteit en dus voor aantallen aanwezig). Aan de Zoogdiervereniging is gevraagd deze monitoring, opgezet door het KAD, in 2009 voort te zetten door de zelfde vakken te controleren.

2009.25 Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas

2009

In het kader van een geplande verzwaring van de Bosschendijk bij Goidschalxoord is door de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd naar voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), de aanwezigheid van concurrerende muizensoorten en de bever (Castor fiber).