Publicatieoverzicht

2011.23 Rapportage Survey Pallas eekhoorn in Weert

2011

Sinds 1998 komen ten zuidoosten van Weert Pallas’ eekhoorns (Callosciurus
erythraeus) in het wild voor, nadat deze bij een dierenhandelaar waren ontsnapt. De
oorspronkelijk uit China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort
is uitgezet of ontsnapt op als een invasieve exoot en is een bedreiging voor inheemse
eekhoornsoorten. In 2009 heeft de Zoogdiervereniging een inventarisatie uitgevoerd
om een beeld te krijgen van het verspreidingsgebied en de omvang van de populatie

Telganger / 2006-2 / november (pdf)

2006

In deze editie van de Telganger: Verenigde Naties roept 2007 uit tot “JAAR VAN DE DOLFIJN”, Konijn in Nederland krijgt hulp van Wisent, Bevers in Limburg voorjaar 2005 - voorjaar 2006, Resultaten dagactieve zoogdieren 2005, Doorgeven van waarnemingen, Noordse woelmuis verder in voorkomen achteruit, Onderzoek gewenst naar relatie met koeien en paarden, Resultaten wintertellingen vleermuizen 2006, Massale volksverhuizing bij de bruinvis in de Noordzee, Verstandig of niet?