Publicatieoverzicht

Meetsoorten voor Basiskwaliteit Natuur

2022

Dit rapport richt zich op het bepalen van de Basiskwaliteit ván Natuur aan de hand van een praktisch hanteerbare set soorten. Het biedt daartoe een soortenlijst vanuit verschillende soortgroepen. Voorts wordt een perspectief geschetst voor de toepassing van deze soortenlijsten voor het ontwikkelen van benchmarks voor Basiskwaliteit Natuur (BKN) die in de praktijk kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van het landschap aan de soorten af te lezen.
 

Kijk op Exoten 39

2022

Kijk op Exoten, nummer 39, mei 2022

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In deze nieuwsbrief:

Vaarwel Amerikaanse nerts, welkom Europese nerts! 
Maurice La Haye (Zoogdiervereniging)