Publicatieoverzicht

Jaarverslag Werkgroep Kleine Marterachtigen Bommelerwaard 2020

2020

In de Chinese jaarhoroscoop was 2020 het jaar van de rat, voor de Bommelerwaard was 2020 het jaar van de das. Strikt genomen geen ‘kleine’ marter en zelfs de grootste die in Nederland voorkomt. Hiermee wordt direct duidelijk dat de ‘Werkgroep Kleine Marters Bommelerwaard’ zijn interessegebied heeft verbreed en ‘Marterwerkgroep’ wellicht meer op z’n plaats zou zijn. Echter, gezien de naamsbekendheid die de werkgroep in korte tijd heeft bereikt is hier niet voor gekozen. Steeds meer mensen weten de werkgroep te vinden voor het doorgeven van waarnemingen: dank daarvoor!

Lutra 63-1-2 2020

2020

Contents / Inhoud


Editorial / Redactioneel

A new Dutch Red List!
Johan B.M. Thissen & Ellen van Norren


Research Papers / Artikelen

The simplex and other forms of the upper third molar (M3) in the common vole (Microtus arvalis) in Zeeland, the Netherlands
Jan Piet Bekker

Kijk op Exoten 33

2020

Kijk op Exoten, nummer 33, december 2020

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


De huiskat beschouwd als exoot
Chris Smit (Rijksuniversiteit Groningen) en Jasja Dekker (Jasja Dekker Dierecologie)

Monitoring van de eikelmuis in het Savelsbos en op de Bemelerberg in 2020

2020

Net als in voorgaande jaren is in 2020 de populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) in het Savelsbos en op de Bemelerberg gemonitord door middel van een vang-terugvang-onderzoek in voorjaar en najaar. Op de Bemelerberg is daarnaast de populatie gemonitord door controle van eikelmuiskasten. Gevangen eikelmuizen zijn zoveel mogelijk individueel gemerkt met behulp van transponders.

Telganger / 2020-2/ oktober

2020
  • Voorwoord
  • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen - De waterspitsmuis in Nederland - het waarnemerseffect
  • NEM Meetprogramma Hazelmuizen - Meetprogramma Hazelmuizen: resultaten 2019 en aanpassingen nieuwe seizoen
  • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
  • NEM Meetprogramma Exoten
  • NEM verspreidingsonderzoek Bever en Otter
  • NEM Meetprogramma Wintertellingen vleermuizen
  • NEM Meetprogramma Dagactieve zoogdieren
  • NEM Meetprogramma Dagactieve zoogdieren Konijn
  • NEM Meetprogramma Zoldertellingen vleermuizen

Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020 volgens Nederlandse en IUCN-criteria

2020

In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Zoogdieren opgenomen. Aan de hand van dit voorstel zal de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de officiële Rode Lijst vaststellen en publiceren in de Staatscourant. Deze nieuwe Rode Lijst zal de in 2009 door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgestelde Rode Lijst (Staatscourant 2009, nr. 13201) vervangen.