Publicatieoverzicht

Kijk op Exoten 37

2021

Kijk op Exoten, nummer 37, december 2021

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 

De Aziatische kleinklauwotter - dit aaibare roofdier is geen huisdier
Ellen van Norren (Zoogdiervereniging), Heidy Davis (German Otter Protection Network)

Telganger / 2021-2 / november

2021
 • Voorwoord: Elke wandeling begint bij de eerste stap.
 • Vleermuizen en uilenbraakballen (NEM Verspreidingsonderzoek Muizen).
 • Negatieve trend van de laatvlieger in NEM Vleermuis transecttellingen.
 • Pilot monitoring bevers in Habitatrichtlijngebieden in Gelderland afgerond.
 • Trends van NEM Dagactieve Zoogdieren nationaal, per provincie en per begroeiingstype.
 • Verschuiving startdatum NEM Zoldertellingen vleermuizen van 1 juni naar 15 juli.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter.

Final report otter improvements

2021

Summary

Background: Since the extinction of the Eurasian otter in the Netherlands in 1988, a restoration program has been initiated to improve the Dutch wetlands with areas in which otters can rest, eat, and produce offspring. Since the reintroduction in 2002, the Dutch otter population has grown into viable a metapopulation of approximately 450 individuals in 2020. Yet, factors such as traffic, genetic diversity, insufficient habitat improvement, water quality, and bycatch remain a concern.

Inleverpunten spitsmuizen

2021

Dode spitsmuis gevonden? Lever hem in voor onderzoek!

Om overlast van ongedierte te bestrijden worden regelmatig rodenticiden gebruikt. Andere diergroepen, waaronder andere zoogdieren, kunnen hier ook aan overlijden. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit starten daarom een onderzoek naar de onbedoelde effecten van rodenticiden op spitsmuizen en doen de volgende oproep: lever dood gevonden spitsmuizen in!

Invulformulier verzamelen spitsmuizen

2021

Dode spitsmuis gevonden? Lever hem in voor onderzoek!

Om overlast van ongedierte te bestrijden worden regelmatig rodenticiden gebruikt. Andere diergroepen, waaronder andere zoogdieren, kunnen hier ook aan overlijden. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit starten daarom een onderzoek naar de onbedoelde effecten van rodenticiden op spitsmuizen en doen de volgende oproep: lever dood gevonden spitsmuizen in!

Telganger / 2021-1 / juni

2021
 • Voorwoord: Licht aan het einde van de tunnel?
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen: Wat heeft het project ons geleerd over de dwergmuis?
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten
 • Regio-nieuws vanuit NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetprogramma Dagactieve zoogdieren: Verdere uitbreiding van het NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren?
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Marters
 • Agenda en colofon