Publicatieoverzicht

VLEN nieuwsbrief 83

2023

Voorwoord en agenda voor vleermuisminners
Aankondiging: 2023: het Jaar van de Meervleermuis
Vleermuizen onder elkaar: belaagde mannetjes, soortherkenning en veilig landen - Kamiel Spoelstra en René Janssen
De Leo Bels Wisselprijs, maar wie was eigenlijk Leo Bels? - Peter H.C. Lina en Aldo M. Voûte
Eerste waarneming van een overwinterende Bechstein in Noord-Nederland - Henk van Netten, Eva de Hullu, Huub Vlemmix en Jan Mager
Gedicht MISGELOPEN - Lilian Zielstra
Oproep: Help mee met lokaliseren en tellen van inbouwvoorzieningen!

Reactie Zoogdiervereniging op Amicus curiae vraag Raad van State

2023

De Raad van State heeft via de procedure ''Amicus curiae'' input gevraagd van externe 'meedenkers' over vleermuizen en spouwmuren naar aanleiding van een rechtszaak op basis van de Natuurbeschermingswet over de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. De Zoogdiervereniging en onze werkgroep, de Vleermuiswerkgroep Nederland, waren één van de externe partijen die waren uitgenodigd om meer informatie en input te leveren over het onderwerp. Lees onze volledige reactie in de pdf hiernaast.

The monitoring of hibernating bats in marl quarries in the period 1979–2020

2022

Abstract: This paper describes the trend of bats hibernating in marl quarries in the south of Limburg, the Netherlands, since 1986 and puts it into perspective by comparing it with the trend between 1940 and 1980, as described earlier by Daan (1980). There was a general decline in bat numbers during the earlier period, which came to a halt around 1975-1980. Since 1980, the numbers of almost all bat species in marl quarries have increased.

Long-term trends of bats hibernating in small artificial hibernacula in northern Limburg and population dynamics explained by climatic conditions

2022

Abstract: Hibernation site selection by bats depends on various environmental and physiological factors, microclimatic conditions, and species-specific requirements. For successful overwinter survival, efficient use of stored fat reserves is crucial. Current predicted climate change may alter microclimatic conditions of hibernacula, stimulate arousal, and cause shifts in hibernation site use. A better understanding of these effects is needed to improve bat conservation.

Effects on hibernating bats of ambient temperatures and the characteristics of winter roosts in a dune area

2022

Abstract: The Dutch dune areas between Zandvoort and Bergen aan Zee contain various sites, such as bunkers and ice cellars, in which bats hibernate. The bats in these sites are counted annually each winter. This study investigates whether the ambient temperatures and other characteristics of these winter roosts influence the number of bats hibernating in them. The relationship between the number of bats counted (average number per location) and the ambient temperatures appears to depend on the species.