Publicatieoverzicht

Telganger / 2021-2 / november

2021
 • Voorwoord: Elke wandeling begint bij de eerste stap.
 • Vleermuizen en uilenbraakballen (NEM Verspreidingsonderzoek Muizen).
 • Negatieve trend van de laatvlieger in NEM Vleermuis transecttellingen.
 • Pilot monitoring bevers in Habitatrichtlijngebieden in Gelderland afgerond.
 • Trends van NEM Dagactieve Zoogdieren nationaal, per provincie en per begroeiingstype.
 • Verschuiving startdatum NEM Zoldertellingen vleermuizen van 1 juni naar 15 juli.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten.
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter.

Final report otter improvements

2021

Summary

Background: Since the extinction of the Eurasian otter in the Netherlands in 1988, a restoration program has been initiated to improve the Dutch wetlands with areas in which otters can rest, eat, and produce offspring. Since the reintroduction in 2002, the Dutch otter population has grown into viable a metapopulation of approximately 450 individuals in 2020. Yet, factors such as traffic, genetic diversity, insufficient habitat improvement, water quality, and bycatch remain a concern.

Inleverpunten spitsmuizen

2021

Dode spitsmuis gevonden? Lever hem in voor onderzoek!

Om overlast van ongedierte te bestrijden worden regelmatig rodenticiden gebruikt. Andere diergroepen, waaronder andere zoogdieren, kunnen hier ook aan overlijden. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit starten daarom een onderzoek naar de onbedoelde effecten van rodenticiden op spitsmuizen en doen de volgende oproep: lever dood gevonden spitsmuizen in!

Invulformulier verzamelen spitsmuizen

2021

Dode spitsmuis gevonden? Lever hem in voor onderzoek!

Om overlast van ongedierte te bestrijden worden regelmatig rodenticiden gebruikt. Andere diergroepen, waaronder andere zoogdieren, kunnen hier ook aan overlijden. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit starten daarom een onderzoek naar de onbedoelde effecten van rodenticiden op spitsmuizen en doen de volgende oproep: lever dood gevonden spitsmuizen in!

Telganger / 2021-1 / juni

2021
 • Voorwoord: Licht aan het einde van de tunnel?
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen: Wat heeft het project ons geleerd over de dwergmuis?
 • NEM Meetprogramma Vleermuis Transecttellingen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Exoten
 • Regio-nieuws vanuit NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetprogramma Dagactieve zoogdieren: Verdere uitbreiding van het NEM Meetprogramma Dagactieve Zoogdieren?
 • NEM Meetprogramma Zoldertellingen vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Marters
 • Agenda en colofon

 

Activity patterns of otters (Lutra lutra) in De Onlanden Nature Reserve, the Netherlands

2021

The otter (Lutra lutra) population in the De Onlanden Nature Reserve (Province of Groningen, the Netherlands) has been monitored for four years using seven cameras placed at locations where otters regularly passed. Analyses of the recordings of these cameras showed that otters were present and active throughout the year and were mainly active in the dark period of the day. Males were found to be most active in the late summer months, while family groups were seen mostly in the winter months and were absent in the summer period.