Publicatieoverzicht

Risicobeoordeling van de potentiële rol van vrijlevende dieren bij de SARS-CoV-2 verspreiding tussen nertsenbedrijven

2021

In Nederland zijn sinds 24 april 2020 69 van de 126 (55%) bestaande nertsenbedrijven geïnfecteerd geraakt met SARS-CoV-2 en 70 bedrijven geruimd. Vanaf 8 januari 2021 geldt in Nederland een verbod op het (bedrijfsmatig) houden en doden van nertsen als pelsdieren (Wet verbod pelsdierhouderij). Daarmee is het risico op nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 op nertsenhouderijen in Nederland tot nul gereduceerd. Het is echter niet duidelijk hoe het virus zich tussen nertsenbedrijven heeft kunnen verspreiden, ondanks strenge maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Eindrapport ‘Onderzoek naar besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven’

2021

Een eerder onderzoek bij de eerste vijf nertsenbedrijven waar SARS-CoV-2 infecties zijn vastgesteld is eind juli 2020 afgerond. Vanaf juli 2020 is gestart met een vervolgonderzoek naar mogelijke introductie- en besmettingsroutes van SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven die hierna werden getroffen. Het onderzoek bestond uit verschillende werkpakketten. Er is een uitgebreid tracerings- en risicofactorenonderzoek gedaan aan de hand van informatie verzameld volgens het protocol van de NVWA, uitgebreid met interviews en enquêtes bij nertsenhouders.

Decline of the number of occupied badger (Meles meles) setts in the Veluwe region (the Netherlands) and its possible causes

2021

Uit inventarisaties blijkt dat het aantal belopen dassenburchten op de Veluwe in de afgelopen 25 jaar met 42% is gedaald in de Centrale Veluwe (192 burchten minder) en met 15% aan de randen van de Veluwe (33 burchten minder). Dit gaat zo goed als zeker gepaard met een proportionele afname van het aantal dassen. Tegelijkertijd daalde het aantal bezette kilometerhokken met 33% (112 minder bezette hokken) in de Centrale Veluwe en met 6% (11 minder bezette hokken) aan de randen van de Veluwe.

Kijk op Exoten 35

2021

Kijk op Exoten, nummer 35, mei 2021

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 

 

De aanwezigheid van populaties exotische eekhoorns
Ellen van Norren

Kijk op Exoten 34

2021

Kijk op Exoten, nummer 34, februari 2021

De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. 


De wasbeerhond is nog steeds zeldzaam
Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk

Analyse probleemsituaties wolf

2020

De Europese wolvenpopulaties hebben zich sinds de jaren zeventig flink hersteld, waarbij in de meeste landen van de Europese Unie een flinke toename van de wolvenpopulatie waarneembaar is. De terugkeer van de wolf is in veel landen onderwerp van een fel debat, vooral als gevolg van probleemsituaties: tussen wolven en mens, tussen wolven en honden en tussen wolven en vee. Een wolf die daarbij betrokken is wordt al snel als probleemwolf bestempeld.