Pallas eekhoorn in Nederland: Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Wanneer zijn de Pallas’ eekhoorns in Weert en omstreken terechtgekomen?
o Waarschijnlijk zijn in 1998 een aantal Pallas’ eekhoorns ontsnapt bij een dierenhandel.

2. Waarom wordt de Pallas’ eekhoorns verhandeld?
o Een aantal mensen in Nederland houdt Pallas’ eekhoorns als huisdier. In Nederland zijn enkele tientallen uitheemse (exotische) eekhoornsoorten verkrijgbaar in de dierenhandel. Overigens komt er medio 2012 een handels- en bezitsverbod voor de Pallas’ eekhoorn, maar ook voor de grijze eekhoorn en de Amerikaanse voseekhoorn.  

3. Hoeveel Pallas’ eekhoorns zijn er nu aanwezig in Weert en omgeving?
o Op dit moment is de populatie Pallas’ eekhoorns naar schatting zo’n 50 tot 100 exemplaren groot.

4. Waar zijn de Pallas’ eekhoorns aanwezig?
o In de bebouwde kommen van Weert, Ell en Swartbroek, maar ook in de bosrijke omgeving rondom deze plaatsen.

5. Is het erg dat Pallas’ eekhoorns aanwezig zijn?
o Als we niets doen tegen de Pallas’ eekhoorn, dan verwachten we dat de populatie zal toenemen en de Pallas’ eekhoorn zich over grotere delen van Nederland zal verspreiden. Dit kan leiden tot forse schade. 

6. Welke schade veroorzaken de Pallas’ eekhoorns?
o Pallas’ eekhoorns veroorzaken veel schade aan en rondom huizen. Denk hierbij aan schade aan houten dakdelen van huizen, pvc-buizen en – kabels (elektriciteit, afvoer) en bomen. Uit het gebied Weert en omgeving melden bewoners deze vorm van schade door Pallas’ eekhoorns nu al. Verder vormt de Pallas’ eekhoorn een risico voor de inheemse rode eekhoorn. De Pallas’ eekhoorn kan de rode eekhoorn naar verwachting verdringen.

7. Waarom is het erg dat de Rode eekhoorn verdwijnt?
o Wereldwijd proberen landen hun unieke natuur (biodiversiteit) te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Invasieve exoten, zoals de Pallas’ eekhoorn, kunnen eraan bijdragen dat de natuur wereldwijd steeds meer op elkaar gaat lijken. De Pallas’ eekhoorn kan de inheemse Rode eekhoorn verdringen uit (delen van) Nederland. Dat willen we voorkomen.

8. Wat is een invasieve exoot?
o Dit is een soort die hier van oorsprong niet thuishoort en door menselijk handelen in de natuur is terechtgekomen. Invasieve exoten kunnen zich in onze natuur vestigen, verspreiden en schade toebrengen aan de natuur, de economie en/of volksgezondheid. De Pallas’ eekhoorn is een invasieve exoot die schade kan toebrengen aan natuur en economie.

9. Wordt er nu iets gedaan tegen de Pallas’ eekhoorn?
o Ja, vanwege de schade die de Pallas’ eekhoorns (kunnen) veroorzaken heeft Staatssecretaris Bleker (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Natuur, EL&I) besloten de Pallas’ eekhoorns uit het gebied Weert en omgeving weg te vangen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit heeft deze wegvangactie samen met betrokken instanties voorbereid. 

10. Wanneer vindt deze wegvangactie plaats?
o Een vrij intensieve wegvangactie vindt plaats in de wintermaanden 2011/2012. Ook daarna zullen er echter nog Pallas’ eekhoorns worden weggevangen.

11. Waarom worden de Pallas’ eekhoorns nu pas weggevangen?
o De bedreiging van invasieve exoten voor de inheemse natuur is pas de laatste jaren goed op de (inter)nationale politieke agenda gekomen. In 2007 werd de Beleidsnota Invasieve Exoten van kracht. Sindsdien is er een Team Invasieve Exoten ondergebracht bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Dit team heeft enkele belangrijke bedreigingen in kaart gebracht, waaronder de Pallas’ eekhoorn. Het was in dit geval uiteraard beter geweest als een wegvangactie al eerder was gestart.

12. Hoe worden de Pallas’ eekhoorns weggevangen?
o Door diervriendelijke kastvallen te plaatsen in boomrijke gebieden en bij particulieren in de tuin.

13. Zijn deze kastvallen gevaarlijk voor kinderen/honden?
o Nee. Het gaat om kleine kooitjes van 50x15x15 cm zonder scherpe of schadelijke delen. De eekhoorns worden gelokt met voedsel dat speciaal voor eekhoorns aantrekkelijk is. De vallen worden dagelijks gecontroleerd. Als er onverhoopt een ander dier dan een Pallas’ eekhoorn in een val terechtkomt, dan wordt deze snel vrijgelaten.

14. Wat gebeurt er met de gevangen Pallas’ eekhoorns?
o Deze worden onvruchtbaar gemaakt en opgevangen op parken in binnen- en buitenland die daarvoor geschikt zijn, zoals het Kasteelpark Born.

15. Wie voeren deze wegvangactie uit?
o Financiers: Rijksoverheid en Provincie Limburg
o Opdrachtgever en voorbereiding actie: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
o Juridische zaken rondom actie: Provincie Limburg
o Coördinatie veldwerk: Zoogdiervereniging
o Uitvoering veldwerk: enkele groenbureaus en ongediertebestrijding gemeente Leudal.
o De gehele actie vindt plaats in nauw overleg met de gemeenten Weert en Leudal, de provincie Limburg en Natuurmonumenten.

16. Waar kan ik meer informatie vinden over deze wegvangactie?
o Op de website van de Zoogdiervereniging, www.zoogdiervereniging.nl
o Op de websites van de gemeenten Weert en Leudal

17. Kan ik een bijdrage leveren aan deze actie / hoe kan ik waarnemingen doorgeven?
o Ja, het is erg waardevol als u let op de aanwezigheid van de Pallas’ eekhoorn en waarnemingen meldt van de Pallas’ eekhoorn via www.telmee.nl of www.waarneming.nl of door een mail aan waarneming@zoogdiervereniging.nl (liefst met een digitale foto van de eekhoorn). Ook kunt u bellen met tel: 024-7410500.

18. Kan ik schade door de Pallas’ eekhoorns ergens claimen?
o Mogelijk heeft u een verzekering die deze schade dekt. Buiten dat is er geen fonds of loket waar u dergelijke schade kunt verhalen.

19. Vraag van de pers: waar kunnen we schade filmen toegebracht door eekhoorns?
o Neem contact op met de Zoogdiervereniging.