Dr. Maurice La Haye

Brede inhoudelijke kennis over landzoogdieren en ervaring met projecten met roofdieren (wolf, das, kleine marters, otter), knaagdieren (korenwolf, noordse woelmuis, hazelmuis, eikelmuis). Daarnaast geïnteresseerd in grofwild, grofwildbeheer en Afrikaanse Varkenspest (AVP).

Bioloog, opgeleid aan de Wageningen Universiteit (1997) en gepromoveerd op de Europese hamster in 2020 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2002 werkzaam bij de Zoogdiervereniging, met tussentijdse dienstverbanden bij Ministerie van LNV, Provincie Limburg, Natuurmonumenten en Stichting Bargerveen.

Intern coördinator voor de Wet op de Dierproeven en verantwoordelijk voor machtigingen in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Teamleider van het Land- en Zeezoogdierenteam (LZZ Team).

Woordvoerder van Wolven-in-Nederland omtrent wolf gerelateerde vragen.