dagpauwoog

SoortenNL

SoortenNL is een bundeling van natuurorganisaties die samen werken aan belangrijke thema's binnen de natuurbescherming. Dit doen zij met wetenschappelijk onderbouwde feiten en kennis.

Webinar over de impact van de Omgevingswet op natuur

Vanaf 1 januari 2024 is de Wet natuurbescherming opgegaan in de Omgevingswet. Op 5 maart organiseerde SoortenNL een webinar over de gevolgen van deze wijziging voor iedereen die zich bezighoudt met natuur. Vier experts vertelden hoe de wet in elkaar zit en lieten hun licht schijnen over wat er verandert voor het handelingsperspectief binnen specifieke onderwerpen, zoals de zorgplicht voor natuur.

Met dit webinar biedt SoortenNL natuurbeschermingsorganisaties, ecologen, beleidsmakers, adviesbureaus en overige natuurprofessionals concrete handvatten die het makkelijker maken om binnen de nieuwe Omgevingswet onze kwetsbare natuur te beschermen.

Meer info over SoortenNL

Een overzicht van vragen over SoortenNL en natuurfeiten

bokkenoog vlinder
op naar meer vlinders

De Vlinderstichting

Kennis, draagvlak en mensen zijn de belangrijkste pijlers van het werk van De Vlinderstichting. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Nachtvlinders

De kracht van paddestoelen

Lang niet iedereen weet dat in wegbermen met bomen bijzondere paddenstoelen kunnen groeien. Veel van die soorten zijn in bossen sterk achteruitgegaan, vooral door stikstof uit de atmosfeer. Ze hebben een uitwijkplaats gevonden in met bomen beplante wegbermen, kortweg laanbermen genoemd. Een goed bermbeheer is cruciaal voor het behoud van deze paddenstoelen. Beheerders kunnen met een relatief beperkte inspanning een grote bijdrage leveren aan de instandhouding van bedreigde paddenstoelen in laanbermen.

Alles over paddenstoelen

Groene bondgenoten

De Nederlandse natuur kan alle hulp gebruiken. Gelukkig zijn overal vrijwilligers actief, zoals jij. Maar wist je dat je jouw impact kan verdubbelen, als je deelt wat je doet met andere vrijwilligers om je heen?

Meer informatie

Misverstanden over natuurdata

Complexe data kunnen makkelijk tot misverstanden leiden. Dit geldt ook voor natuurdata. Lees hier meer over de meest gevonden misverstanden en drogredenen.

Artikel met toelichtingen