ANBI-status Zoogdiervereniging

Egel bij wildcamera
Egel bij wildcamera

De Zoogdiervereniging is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst stelt verschillende voorwaarden, waaronder de weergave van een aantal zaken op onze website.

Organisatiegegevens

Statutaire naam: Zoogdiervereniging / Dutch Mammal Society
KvK-nummer: 40342672
RSIN-nummer: 9882492

Contactgegevens

Bezoekadres: Natuurplaza (gebouw Mercator III), Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen
Postadres: Postbus 6531, 6503 GA Nijmegen
E-mail: info@zoogdiervereniging.nl
Telefoonnummer: +31 (0)24-7410500

Bestuurssamenstelling

Hero Prins - Voorzitter
Daan Jacobs - Secretaris
Penningmeester - Pieter van der Kloet
Kamiel Spoelstra - Bestuurslid
Nora Kösters - Bestuurslid
Willeke Huizinga - Bestuurslid

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden voeren hun taken volledig vrijwillig uit.

Doelstelling

1. De Vereniging heeft ten doel zich nationaal en internationaal in te zetten voor de studie en de bescherming van in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten voor haar leden
  • het (laten) uitvoeren van onderzoek
  • het geven van voorlichting en adviezen
  • het uitvoeren of doen uitvoeren van maatregelen ter bescherming en behoud van zoogdiersoorten en hun leefgebieden

Officiële stukken

Beleidsplan: Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 (pdf)
Statuten: Statuten van de Zoogdiervereniging 2022 (pdf)

Jaarverslagen:

Jaarrekeningen:

Standaardformulier publicatieplicht ANBI: